Tanzania

Hit går pengarna från BIAL!

 

BIAL:s missionär Ulf Ekängen

I Tanzania stödjer BIAL missionären Ulf Ekängens arbete. Han är lärare, ”mwalimu” som han kallas i Tanzania, och har arbetat under flera år med utbildning av församlingsmedarbetare i Dodoma stift.

Skollagen i Tanzania ger olika religiösa grupperingar möjligheter att undervisa i religion några timmar per vecka. Dodoma-stiftet i Tanzania saknade utbildade lärare, evangelister eller lekmän som kunde gå in i denna uppgift, varför behovet av en utbildare var mycket angeläget. Barn- och ungdomsarbetet var också i behov av inspiratör och utbildare.

Ulf har även haft en långvarig kontakt med massajer i regionen. Målet är att göra församlingarnas lärare kompetenta att undervisa i kristendom på grundskolenivå, att medverka till förbättrad ungdomsledarutbildning och att medvetandegöra kyrkan om vikten av barn- och ungdomsarbete inom församlingen.

Följ Ulf via hans blogg!

 

Barns rättigheter

Barns situation i Tanzania är mycket utsatt. Barn drabbas av våld och fattigdom och hindras att utvecklas fysiskt, mentalt och känslomässigt. Många insatser görs för barn av kyrkor, och Dodoma stift och Syd-Centrala stiftet där EFS har missionärer, närmar sig problematiken utifrån barnkonventionens perspektiv. I Dodoma stift är Ulf Ekängen med och driver arbetet för att ge förutsättningar för en ny syn på barnen genom seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare, förskollärare och barngruppsledare . Ämnen som behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap och bibelstudium.

 

BIAL:s missionär Nora Sandahl

Nora Sandahl har just avslutat sitt arbete med närsjukvård i ELCT:s Syd-Centrala stift och dess sju små landsbygdskliniker. Hon var också delaktig i stiftets arbete för barn genom ledarutbildning för söndagsskolledare och lärare i kristendomsundervisning. I augusti 2017 flyttade hon och familjen till Iringa och där kommer Nora att arbeta dels på ett sjukhus och med utveckling av stiftets arbete för barns rättigheter.

Följ Hannes och Nora Sandahl och deras familj på Instagram @sandahltz och bloggen Familjen Sandahl i Tanzania

 

 

artiklar

BIAL har tidigare haft den nu hemkomna EFS-missionären Maria Polback som ambassadör. Läs artikel av Maria i Budbäraren om det arbete hon var delaktig i för utsatta barn i Mwanza En oas för de föraktade i Mwanza

 

 

Fakta om Tanzania

Visste du att…

… det officiella språket är swahili.
… i Tanzania är 30% kristna, 35%muslimer och 35% tillhör olika stamreligioner. På Zanibar är 99% muslimer. (källa: CIA The World Factbook)
… Tanzania har två huvudstäder, Dar es Salaam och Dodoma.
… du kan köpa varor från Tanzania genom Sackeus,
kanske har din kyrka en u-landsbod (om inte så kan du starta en!)
… Tanzania är dubbelt så stort som Sverige och där bor 48 miljoner människor. (källa: CIA The World Factbook)
… medellivslängden är 53 år i Tanzania.
… att man visar sin glädje genom musik och dans, även i gudstjänsten.
… bilfälgar ofta används som kyrkklockor.
… barnen får tidigt lära sig hjälpa till – de bär 15 liters hinkar med vatten på huvudet vid 6-7 års ålder. De bär också ofta sina småsyskon på ryggen.