Tanzania

Hit går pengarna från BIAL!

 

BIAL:s missionär Ulf Ekängen

I Tanzania stödjer BIAL missionären Ulf Ekängens arbete. Han är lärare, ”mwalimu” som han kallas i Tanzania, och har arbetat under flera år med utbildning av församlingsmedarbetare i Dodoma stift.

Skollagen i Tanzania ger olika religiösa grupperingar möjligheter att undervisa i religion några timmar per vecka. Dodoma-stiftet i Tanzania saknade utbildade lärare, evangelister eller lekmän som kunde gå in i denna uppgift, varför behovet av en utbildare var mycket angeläget. Barn- och ungdomsarbetet var också i behov av inspiratör och utbildare.

Ulf har även haft en långvarig kontakt med massajer i regionen. Målet är att göra församlingarnas lärare kompetenta att undervisa i kristendom på grundskolenivå, att medverka till förbättrad ungdomsledarutbildning och att medvetandegöra kyrkan om vikten av barn- och ungdomsarbete inom församlingen.

Följ Ulf via hans blogg!

 

Barns rättigheter

Barns situation i Tanzania är mycket utsatt. Barn drabbas av våld och fattigdom och hindras att utvecklas fysiskt, mentalt och känslomässigt. Många insatser görs för barn av kyrkor, och Dodoma stift och Syd-Centrala stiftet där EFS har missionärer, närmar sig problematiken utifrån barnkonventionens perspektiv. I Dodoma stift är Ulf Ekängen med och driver arbetet för att ge förutsättningar för en ny syn på barnen genom seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare, förskollärare och barngruppsledare . Ämnen som behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap och bibelstudium.

 

BIAL:s missionär Nora Sandahl

I augusti 2017 flyttade Nora med sin familj till Iringa. Nora är sjuksköterska och arbetar på Ilula sjukhus samt med att stödja stiftets arbete i att utveckla familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Nora och hennes man Hannes, som är socionom, följer också upp och ger stöd till verksamheter i Bulongwa, Makete i det Sydcentrala stiftet som rör barns rättigheter och sjukhus.

Följ Hannes och Nora Sandahl och deras familj på Instagram @sandahltz och bloggen Familjen Sandahl i Tanzania

 

 

artiklar ur Budbäraren

Läs ett vittnesbörd från en söndagsskola i Tanzania här.

”Från hydda till hus”, hösten 2017 flyttade familjen Sandahl från en by i Makete till storstaden Iringa.

Reportage om BIAL-Ulf och massajerna. Självförtroendet i en egen signatur

BIAL har tidigare haft den nu hemkomna EFS-missionären Maria Polback som ambassadör. Läs artikel av Maria i Budbäraren om det arbete hon var delaktig i för utsatta barn i Mwanza En oas för de föraktade i Mwanza

Nora Sandahl skriver om bland annat vattenprojektet på Bulongwa Children’s Home Gemenskap trots kontrasterna

 

 

Fakta om Tanzania

 

Vad räcker pengarna till i Tanzania?

För en tjuga får du en hyfsat bra skolryggsäck.

För en hundring får du  240 måltider majsgröt till ett barn.

För 500 kronor kan du betala alla kostnader för ett skolbarn i grundskolan under ett år.

Visste du att…

… det officiella språket är swahili.
… i Tanzania är 54% kristna, 31%muslimer och 13% tillhör olika stamreligioner och 2% övriga. På Zanibar är 97% muslimer. (källa: CIA The World Factbook)
… Tanzania har två huvudstäder, Dar es Salaam och Dodoma.
… du kan köpa varor från Tanzania genom Sackeus,
kanske har din kyrka en u-landsbod (om inte så kan du starta en!)
… Tanzania är dubbelt så stort som Sverige och där bor 48 miljoner människor. (källa: CIA The World Factbook)
… medellivslängden är 53 år i Tanzania.
… att man visar sin glädje genom musik och dans, även i gudstjänsten.
… bilfälgar ofta används som kyrkklockor.
… barnen får tidigt lära sig hjälpa till – de bär 15 liters hinkar med vatten på huvudet vid 6-7 års ålder. De bär också ofta sina småsyskon på ryggen.