Tanzania

Hit går pengarna från BIAL!

 

BIAL:s missionär Ulf Ekängen

I Tanzania stödjer BIAL missionären Ulf Ekängens arbete. Han är lärare, ”mwalimu” som han kallas i Tanzania, och har arbetat under flera år med utbildning av församlingsmedarbetare i Dodoma stift.

Skollagen i Tanzania ger olika religiösa grupperingar möjligheter att undervisa i religion några timmar per vecka. Dodoma-stiftet i Tanzania saknade utbildade lärare, evangelister eller lekmän som kunde gå in i denna uppgift, varför behovet av en utbildare var mycket angeläget. Barn- och ungdomsarbetet var också i behov av inspiratör och utbildare.

Ulf har även haft en långvarig kontakt med massajer i regionen. Målet är att göra församlingarnas lärare kompetenta att undervisa i kristendom på grundskolenivå, att medverka till förbättrad ungdomsledarutbildning och att medvetandegöra kyrkan om vikten av barn- och ungdomsarbete inom församlingen.

Följ Ulf via hans blogg!

 

Barns rättigheter

Barns situation i Tanzania är mycket utsatt. Barn drabbas av våld och fattigdom och hindras att utvecklas fysiskt, mentalt och känslomässigt. Många insatser görs för barn av kyrkor, och Dodoma stift och Syd-Centrala stiftet där EFS har missionärer, närmar sig problematiken utifrån barnkonventionens perspektiv. I Dodoma stift är Ulf Ekängen med och driver arbetet för att ge förutsättningar för en ny syn på barnen genom seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare, förskollärare och barngruppsledare . Ämnen som behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap och bibelstudium.

Hannes Sandahl är socionom och arbetar med barns rättigheter och socialt arbete i Syd-Centrala stiftet. I stiftet finns Bulongwa Children’s Home Center, ett center för barns rättigheter och fattigdomsreducering. Hannes finns med i arbetet med att hitta fosterfamiljer till barn som förlorat sina föräldrar av olika anledningar, ofta på grund av HIV/Aids. Föräldralösa barn och andra utsatta barn får stöd så att de kan få utbildning. Nora Sandahl arbetar med närsjukvård i stiftets sju små landsbygdskliniker. Hon är också delaktig i stiftets arbete för barn. Genom ledarutbildning för söndagsskolledare och lärare i kristendomsundervisning finns hon med och verkar för barnens bästa.

Följ Hannes och Nora Sandahl och deras familj på bloggen Familjen Sandahl i Tanzania

Bulongwa Children’s Home hemsida

 

BIAL:s missionär Maria Polback

Maria Polback och hennes man Henrik är utsända från EFS Sydöst-Sverige till Mwanza i Tanzania. De flyttade dit i december 2013 tillsammans med sina barn Johannes, Hanna och Ellinor. Maria och Henrik arbetar för den Lutherska kyrkan, ELVD, i staden Mwanza. Marias uppgift är att forma ett diakonalt arbete för utsatta barn i storstaden Mwanza. I detta område finns många gatubarn, föräldralösa eller funktionshindrade barn.

Följ Maria på familjens blogg.

Källa: polbackiafrika.efs.nu

Läs artikel av Maria i Budbäraren En oas för de föraktade i Mwanza

 

 

Fakta om Tanzania

Visste du att…

… det officiella språket är swahili.
… i Tanzania är 30% kristna, 35%muslimer och 35% tillhör olika stamreligioner. På Zanibar är 99% muslimer. (källa: CIA The World Factbook)
… Tanzania har två huvudstäder, Dar es Salaam och Dodoma.
… du kan köpa varor från Tanzania genom Sackeus,
kanske har din kyrka en u-landsbod (om inte så kan du starta en!)
… Tanzania är dubbelt så stort som Sverige och där bor 48 miljoner människor. (källa: CIA The World Factbook)
… medellivslängden är 53 år i Tanzania.
… att man visar sin glädje genom musik och dans, även i gudstjänsten.
… bilfälgar ofta används som kyrkklockor.
… barnen får tidigt lära sig hjälpa till – de bär 15 liters hinkar med vatten på huvudet vid 6-7 års ålder. De bär också ofta sina småsyskon på ryggen.