Tanzania

Hit går pengarna från BIAL!

 

BIAL:s missionär Ulf Ekängen

I Tanzania stödjer BIAL missionären Ulf Ekängens arbete. Han är lärare, ”mwalimu” som han kallas i Tanzania, och har arbetat under flera år med utbildning av församlingsmedarbetare i Dodoma stift.

Skollagen i Tanzania ger olika religiösa grupperingar möjligheter att undervisa i religion några timmar per vecka. Dodoma-stiftet i Tanzania saknade utbildade lärare, evangelister eller lekmän som kunde gå in i denna uppgift, varför behovet av en utbildare var mycket angeläget. Barn- och ungdomsarbetet var också i behov av inspiratör och utbildare.

Ulf har även haft en långvarig kontakt med massajer i regionen. Målet är att göra församlingarnas lärare kompetenta att undervisa i kristendom på grundskolenivå, att medverka till förbättrad ungdomsledarutbildning och att medvetandegöra kyrkan om vikten av barn- och ungdomsarbete inom församlingen.

Följ Ulf via hans blogg!

 

Barns rättigheter

Barns situation i Tanzania är mycket utsatt. Barn drabbas av våld och fattigdom och hindras att utvecklas fysiskt, mentalt och känslomässigt. Många insatser görs för barn av kyrkor, och Dodoma stift och Syd-Centrala stiftet där EFS har missionärer, närmar sig problematiken utifrån barnkonventionens perspektiv. I Dodoma stift är Ulf Ekängen med och driver arbetet för att ge förutsättningar för en ny syn på barnen genom seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare, förskollärare och barngruppsledare . Ämnen som behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap och bibelstudium.

 

BIAL:s missionär Nora Sandahl

I augusti 2017 flyttade Nora med sin familj till Iringa. Nora är sjuksköterska och arbetar på Ilula sjukhus samt med att stödja stiftets arbete i att utveckla familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Nora och hennes man Hannes, som är socionom, följer också upp och ger stöd till verksamheter i Bulongwa, Makete i det Sydcentrala stiftet som rör barns rättigheter och sjukhus.

Följ Hannes och Nora Sandahl och deras familj på Instagram @sandahltz och bloggen Familjen Sandahl i Tanzania

 

 

artiklar

BIAL har tidigare haft den nu hemkomna EFS-missionären Maria Polback som ambassadör. Läs artikel av Maria i Budbäraren om det arbete hon var delaktig i för utsatta barn i Mwanza En oas för de föraktade i Mwanza

Nora Sandahl skriver om bland annat vattenprojektet på Bulongwa Children’s Home Gemenskap trots kontrasterna

 

 

Fakta om Tanzania

Visste du att…

… det officiella språket är swahili.
… i Tanzania är 30% kristna, 35%muslimer och 35% tillhör olika stamreligioner. På Zanibar är 99% muslimer. (källa: CIA The World Factbook)
… Tanzania har två huvudstäder, Dar es Salaam och Dodoma.
… du kan köpa varor från Tanzania genom Sackeus,
kanske har din kyrka en u-landsbod (om inte så kan du starta en!)
… Tanzania är dubbelt så stort som Sverige och där bor 48 miljoner människor. (källa: CIA The World Factbook)
… medellivslängden är 53 år i Tanzania.
… att man visar sin glädje genom musik och dans, även i gudstjänsten.
… bilfälgar ofta används som kyrkklockor.
… barnen får tidigt lära sig hjälpa till – de bär 15 liters hinkar med vatten på huvudet vid 6-7 års ålder. De bär också ofta sina småsyskon på ryggen.