Barn i alla länder (BIAL) verkar för att barn ska få lära känna Jesus och bli delaktiga i kristen mission samt att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention efterlevs. BIAL är en del av Salt och EFS och vi stödjer projekt i de länder där EFS mission arbetar: Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi och Tanzania samt projekten Sat-7 och SKATTEN – på äventyr med Gud.

BIAL vill:

– stärka det kristna missionsarbetet för barn
– ge barn ökad kunskap om och ett engagemang för mission
– låta barn lära sig om barn i olika länder och därmed verka för kristen samhörighet
– att alla barn ska ha möjlighet att gå i skolan och att de får hjälp när de är sjuka eller far illa på annat sätt
– verka för en bättre värld för barn.

Se ett bildspel om BIALs projekt BIAL i bilder (fler bildspel och annat informationsmaterial finns under Ledarmaterial)

Kollektupprop

Kollektupprop med olika teman för att berätta om BIAL i församlingen eller andra sammanhang där en gåva samlas in.

Fakta och material

Läs artiklar som skrivits om BIAL-projekten i EFS tidning och få tips på material om barns rätt och mission. Här finns även länkar till fakta om länder.

Idéplank

Dela dina bästa tips för att använda BIAL i barngruppen. Har du en idé på ett kreativt sätt att samla in pengar? Skriv i idéplanket! Här läggs också nyheter upp om det som rör Barn i alla länder.