Nora i Tanzania

Nora är sjuksköterska och arbetar med hälsovård i byar i södra Tanzania. Hon är också en barnrättskämpe som är med och utvecklar den undervisning barn får inom det syd-centrala stiftet i ELCT.

Maria i Tanzania

Maria är diakon och arbetar med utsatta barn i Mwanza, Tanzania.

Ulf i Tanzania

Ulf är en ambassadör för Barnkonventionen och arbetar med utbildning i Dodoma Stift, Tanzania.