Nora Sandahl

Nora är sjuksköterska och en barnrättskämpe som är med och utvecklar verksamheten för barns bästa i Iringa stift i Tanzania.