Nora i Tanzania

Nora är sjuksköterska och en barnrättskämpe som är med och utvecklar verksamheten för barns bästa i Iringa stift.

Ulf i Tanzania

Ulf är en ambassadör för Barnkonventionen och arbetar med utbildning i Dodoma Stift, Tanzania.