Alla barn har rätt till tro

Läsåret 2019/2020 har SKATTEN – på äventyr med Gud tema om barns rätt till tro och fred i det internationella missionsprojektet. Det är ett tillfälle att lyfta barns situation i andra länder gällande rätten till religions- och övertygelsefrihet. Hur är det att vara barn och troende i andra länder jämfört med i Sverige? Vad betyder det att kristna har syskon i hela världen? FN:s barnkonvention säger att barn har rätt att utöva vilken religion eller tro de vill, eller ingen alls. Här hittar du som ledare material för tema om barns rätt till tro.

I filmen ”Tro i Tanzania” får vi följa med BIAL:s missionär Nora Sandahl. Hon arbetar med söndagsskola på Iringa stift i Tanzania. Genom filmen ges en inblick i hur det kan vara för barn att vara kristen i Tanzania. Titta på den tillsammans och ha gärna samtal och reflektion med barnen. https://efsplay.nu/bial-tro-i-tanzania/

Här följer en handledning till filmen med förslag på frågor.