BIAL i Skatten

Skatten – på äventyr med Gud är ett kreativt material för söndagsskola och andra barngrupper. BIAL finns med i Skatten-samlingen då gruppen samlar in en gåva in till ett internationellt missionsprojekt. Det visar på ett sätt som gör oss delaktiga i missionen. Vi som har det bra materiellt sätt kan ge av våra pengar. I missionsprojektet betonas det att vi som kristna är del av en världsvid gemenskap och har syskon i andra länder. Ett ömsesidigt synsätt är viktigt, att vi kan lära av varandra oavsett varifrån vi kommer. Varje år är ett BIAL-land/-projekt i fokus, läsåret 2017-2018 är temat Barn i Tanzania. Gruppen får höra berättelser från landet, se filmklipp, ha Tanzania-inspirerat skapande och be för landet med pedagogiska hjälpmedel som barnen själva skapar.

Material som används i missionsprojektet finns under de olika aktivitetsrubrikerna.

Temaår i SKATTENs internationella missionsprojekt:

2012-2013 Tanzania
2013-2014 Etiopien
2014-2015 Indien
2015-2016 Mellanöstern och Nordafrika
2016-2017 Malawi
2017-2018 Tanzania
2018-2019 Alla barn har rätt att gå i skolan!

I detta SKATTEN-mejl ges goda skäl till att ha ett internationellt perspektiv och givandemoment i barnverksamheten Ge vidare! Ett uppdrag för alla åldrar.