Bön och gudstjänst för världens barn

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem. Första söndagen i oktober är det bönedag för var och en av alla dessa.

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnens rättigheter rekommenderades alla länder att inrätta en dag som uppmärksammar barnens rättigheter. Första måndagen i oktober är därför den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen den 2 oktober till en nationell bönedag för världens barn.

Kyrkornas samråd för Barnkonventionen har tagit fram ett gudstjänstmaterial som kan användas den 2 oktober. Materialet är framtagna dels för en svenskkyrklig ordning dels för en lågkyrklig/frikyrklig mötesform. Ordningarna kan användas i en separat gudstjänst såväl som i församlingens huvudgudstjänst. En central del i gudstjänsten är en bönevandring som utgår från centrala artiklar i Barnkonventionen.

Samrådsgruppen skulle uppskatta om du som använder materialet eller annat material för att lyfta barnperspektivet skickar några rader med feedback och eventuella förbättringsförslag till fredrik.wenell@skr.org. Har du frågor kan du givetvis höra av dig till samma adress.

 

Gudstjänstmaterial att ladda ner från Sveriges Kristna råd och Kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen

svk_bon-och-lovsang

bon-och-lovsangsgudstjanst

bonevandring-barnbondag