SKATTEN

Välkommen till söndagsskolan!

 

SKATTEN – på äventyr med Gud är ett unikt material för söndagsskolan och andra barngrupper. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar. Det finns även gott om resurser för dig som är ledare och som vill växa vidare i din ledarroll och i din förståelse av de bibeltexter som materialet är uppbyggt kring.

 

SKATTENs vision och mål

Materialet vänder sig till barn mellan tre och tio år och visionen är att förmedla Jesus till barnen.

Du är med och förverkligar denna vision genom att arbeta mot följande mål:

  • att stärka barnens tro
  • att skapa en kristen gemenskap tillsammans med barnen
  • att stödja hemmen i deras uppdrag att stärka barnens tro.

Vi stärker barnens tro genom att hjälpa dem:

  • att bättre lära känna den treenige Guden
  • att leva ett liv i Jesus Kristus efterföljd.

I SKATTEN finns ett internationella missionsperspektiv där barn får lära sig om barns situation i andra länder, vara med och samla in kollekt till olika projekt, och be för världens barn. På så sätt skapas gemenskap med barn i andra länder och barnen får erfara att Guds familj finns över hela världen och vi hör ihop.

Läs mer om SKATTEN och köp materialet på hemsidan www.skatten.nu