Mellanöstern och Nordafrika

Hit går pengarna från BIAL!

I Mellanöstern och Nordafrika stöttar BIAL barn via tevestationen Sat-7. BIAL vill att barn på flykt ska få det skydd och det stöd som de har rätt till enligt FN:s barnkonvention. Därför vill vi verka för att barn på flykt får ett bra mottagande här i Sverige och att vi som kyrka står med i det. Råd och idéer finns att hitta här på hemsidan.

 

SAT-7 KIDS – den första och enda arabiska kristna kanalen för barn i Mellanöstern och Nordafrika

Om vi får höra om och läsa evangeliet på ett språk vi förstår så förstår vi också lättare vem Jesus är och vad han vill säga. EFS och BIAL är med och stöttar tevestationen SAT-7 som sänder program på arabiska, farsi och turkiska dygnet runt i Mellanöstern och Nordafrika, där endast en liten del av befolkningen är kristen. SAT-7 vill stärka de kristnas gemenskap, tro och identitet. Genom kanalen kan också fler lära känna Jesus.

Tevestationen har en barnkanal som heter SAT-7 KIDS. Visionen är att dela Herrens ord och kristna värderingar med barn genom underhållning, kultur och kunskap som gör Kristi evangelium meningsfullt för en generation som behöver känna Guds kärlek – särskilt då de växer upp i ett samhälle med en osäker framtid.

Förmedla kärleksbudskapet

SAT-7 KIDS sänder dramer, pratshower, undervisande program, tecknad film, musikprogram, liveshower, spelprogram och annan underhållning som tilltalar unga tittare och låter dem lära känna Guds kärlek för dem och hans plan för deras liv. Ett mål är att utveckla en anda av kärlek, dialog och givande i barnens hjärtan, ​​och att undervisa dem om icke-våld.

Kanalen har ett specialiserat team som är väl bekanta med den situation barnen lever i och omständigheter som de kan möta. Teamet har också erfarenhet av att arbeta med barnverksamhet och med att plantera Herrens ord i sanning och öppenhet i barns hjärtan.

Skola för barn på flykt

Kanalen är en av de mest populära i Mellanöstern och Nordafrika! Eftersom programmen sänds via satellit och internet är det möjligt även för arabisktalande barn som befinner sig i europeiska länder att se programmen. På SAT-7 KIDS hemsida kan barnen själva lära sig om Bibeln, få stöd i bön, chatta och även öva på skolämnen som matte, samhälls- och naturkunskap. I och med det stora flyktingkrisen såg de som arbetar på SAT-7 KIDS hur miljontals barn får sina skolor sönderbombade och får lämna sina hemstäder och därmed sina skolor. Därför startade programmet Madrasati, Min skola, där barn får undervisning i arabiska, engelska och matematik och kan då få gå i skola i flyktinglägret eller där de befinner sig.

Läs mer på www.sat7.org och www.sat7kids.com

SAT-7 ACADEMY

Ungdomar på flykt går miste om kvalitativ utbildning. Krig i Mellanöstern och Nordafrika har tvingat bort 13 miljoner barn från deras skolor. Många av de som växer upp i krigsområden blir utbildade i hat, våld och död. Barn och ungdomar upplever en skräck som ingen någonsin ska behöva uppleva. Miljoner blir fysiskt och psykiskt skrämda av de trauma som omger dem.

Förlorad utbildning gör att många blir offer i konsekvenserna av konflikter. Detta innebär våldtäkt, påtvingad prostitution och rekrytering till stridande trupper. SAT-7 vill överbrygga klyftan i deras utbildning. Genom att ge livsförändrande kunskap genom engagerande teveprogram vill SAT-7 utrusta och stärka denna “förlorade generation”.

SAT-7 ACADEMY är en frukt av den respons som SAT-7 KIDS:s skolprogram ”Madrasati” har gett. Den nya kanalen vill på ett holistiskt sätt möta barn och ungdomars behov av utbildning både i skolämnen som ett komplement till vanlig skolgång, i hälsa och i social kompetens och utveckling. Programmen som sänds på SAT-7 ACADEMY via internet och satellit vill skapa ett rättighetsbaserat forum för unga och öppna upp för frågeställningar om samhälle och fredsbygge för en hoppfullare framtid!

SAT-7:s tidning ”Insight”


1909_Insight_sve  tema Förlåtelsens makt

Insight_1809_sv tema Kontakt med bortglömda områden.

Insight_1708_sv tema Utrusta människor till livslångt lärande.

Insight_1609_sve tema om utbildning.

artiklar om SAT-7 KIDS och ACADEMY


Utbildningskanal för en positiv samhällsutveckling

Ny utbildningskanal åt en förlorad generationNu är stödet till ”Child friendly spaces” avslutat, men kontakten med CAPNI bevaras och vi är öppna för nya möjligheter för stöd till barn inom CAPNIs verksamhet.


Child Friendly Spaces i Norra Irak

CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq) är en organisation som arbetar i den kurdiska delen i norra Irak. Detta är en förhållandevis lugn och säker del av landet dit många människor tvingats fly från andra delar av Irak under de senaste åren. Det är framförallt kristna och yazidier som tvingats fly hit. Här bor många i flyktingläger, i ofärdiga byggnader och i kyrkor eller andra gemensamma hus. CAPNI arbetar på olika sätt med att hjälpa flyktingarna. Bland annat så delar de ut matpaket och hygienartiklar som tvål, tandkräm och tvättmedel. De ger också stöd till människor med funktions- hinder och ser till att de får rullstolar och andra hjälpmedel.

Den del av CAPNI:s verksamhet som huvuddelen av EFS stöd går till är vad som kallas Child Friendly Spaces. Det är en psykosocial verksamhet för flyktingbarnen. Hit får barnen komma fem dagar i veckan på förmiddagarna. Då de inte har någon möjlighet att gå i vanlig skola får de här undervisning. De får också möjlighet att leka och göra andra aktiviteter. Ett syfte med projektet är också att barnen ska få möjlighet att bearbeta de trauman som de upplevt under flykten.

Artiklar om Child Friendly Spaces/CAPNI:

Kommunitetens hjärta för Kurdistan.
Barnen på Nineveslätten.
I kölvattnet av corona

Se Be Ge 

EFS insamlingskampanjen Se Be Ge spelade 2019 in ett liveprogram hos CAPNI i Irak, se programmet här.