Insamlingskampanj

Inom Salt samlas pengar till Bial in kontinuerligt i barngrupper såsom söndagskolor, scoutkårer, barnkörer och på läger. I februari/mars lyfter EFS riks Bial i sin särskilda insamlingskampanj. Då tas det fram ett kollektupprop, bilder och film med årets Bial-tema som kan användas för att ta upp kollekt i gudstjänst och informera om Bial i det lokala EFS-sammanhanget. 

Material till kampanjen finns också att ladda ner på EFS hemsida för aktuell insamlingskampanj.

2022

”Skapad till att skapa” – Alla barn har rätt till lek, vila och fritid

För Bials missionär Nora Sandahl är leken viktig i barnsjukvården.

Söker du material för barngruppen på detta tema så hittar du det här.Tidigare år

Se ledarmaterial på temat barns rätt till liv här.

Se ledarmaterial på temat barns rätt till fred här.

Se ledarmaterial på temat barns rätt till skola här.