Kollektupprop

Använd kollektupprop med olika teman för att berätta om BIAL i församlingen eller andra sammanhang där en gåva samlas in. I februari/mars brukar EFS ha en särskild insamlingskampanj till förmån för BIAL då det skickas ut ett kollektupprop och affisch till EFS-föreningarna. Dessa kan du ta del av här.

I februari/mars samlar EFS in till BIAL. Material till kampanjen finns att ladda ner på EFS hemsida för aktuell insamlingskampanj:

Bild: EFS kampanj 2021

Se även ledarmaterial på temat här.Tidigare år

Kollektupprop Engagera barn i missionsuppdraget

Kollektupprop Barns och spädbarns rop

Kollektupprop Följ med och se!

Kollektupprop Förstår du vad du läser?

Kollektupprop Bara den som vandrar nära marken