Fika för fred

En viktig faktor för att barns rättigheter ska efterföljas i ett land är att det råder fred i landet. Vid krig och konflikter försämras barnens möjligheter till en trygg och utvecklande tillvaro. Jesus kommer med ett budskap om fred som kyrkan (alla kristna människor) behöver föra vidare. Det ger hopp och framtidstro! Kyrkornas globala vecka arrangeras varje år för att ge utrymme och resurser för att komma samman som kristna för att verka för fred och hopp i världen.

Fika tillsammans med barnen och samtala om fred med hjälp av frågekort. Det passar barn i åldern 9-12 år.

Hämta fikakorten här.

Läs mer om Kyrkornas globala vecka här.