Bön från SAT-7

Bön för Beirut

Var med och be för Beirut och Libanon efter den katastrof som skett med en fruktansvärd explosion tisdagen 4 augusti. BIAL stöttar barnkanalen SAT-7 KIDS och SAT-7 ACADEMY som stöttar barn och unga i regionen och landet. Här kan du se ett böneupprop: https://www.youtube.com/watch?v=8z7I7eSYJas

Bönevecka för Mellanöstern, 20-27 oktober 2019
Dare to dream – Våga drömma 

Vi vet att Gud gör underbara saker i människors liv i MENA (Mellanöstern och Nordafrika), och att Han kommer att fortsätta att förvandla liv. Men, människor kan snabbt förlora hoppet och bli modfällda i de omständigheter de lever under.

“Våga drömma” är temat för SAT-7:s Bönevecka i år. Det är ett tema med hopp och mod, med uthållighet och tro. Låt oss, genom våra böner, våga drömma med dem. 

”Och så, mina bröder och systrar: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kan kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.” Fil. 4:8.

Individer, kyrkor, bönegrupper och bibelstudiegrupper inbjuds att vara med i SAT-7:s bönevecka den 20-27 oktober. 

Be för: 

  • troende vars friheter och rättigheter är hotade
  • de miljontals barn som riskerar att förlora utbildning
  • familjer som går igenom smärtsamma upplevelser och har mist sitt hopp på framtiden.

Tack att du är med och bildar en gobal bönekedja. 

Material på svenska

Daglig kalender för bönen denna vecka  190730-WOP-Prayer-guide-interactive

Material på engelska

Broschyr för inbjudan 190522-WEEK-OF-PRAYER_invitation

Affisch för denna vecka 190611_WEEK_OF_PRAYER_poster

Broschyr översatt till svenska med daglig kalender med fakta och böneämnen utifrån olika teman, såsom våga drömma om familj och våga drömma om utbildning BO_NEVECKA_2019_SAT7