SKATTEN

Välkommen till en ny söndagsskola!

SKATTEN är ett unikt material för söndagsskolan och andra barngrupper. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar. Planeringen av SKATTEN görs på webben, vilket ger möjligheten att skräddarsy varje samling efter egna behov. Det finns även gott om resurser för dig som är ledare och som vill växa vidare i din ledarroll och i din förståelse av de bibeltexter som materialet är uppbyggt kring.

SKATTENS vision och mål

Materialet vänder sig till barn mellan tre och tio år och visionen är att förmedla Jesus till barnen.

Du är med och förverkligar denna vision genom att arbeta mot följande mål:

  • att stärka barnens tro
  • att skapa en kristen gemenskap tillsammans med barnen
  • att stödja hemmen i deras uppdrag att stärka barnens tro.

Vi stärker barnens tro genom att hjälpa dem:

  • att bättre lära känna den treenige Guden
  • att leva ett liv i Jesus Kristus efterföljd.

Läs mer om SKATTEN och bli abonnent på hemsidan www.skatten.nu