Mellanöstern och Nordafrika

Hit går pengarna från BIAL!

I Mellanöstern och Nordafrika stöttar BIAL projekt via tevestationen Sat-7 och sedan 2016 stöttar vi också en psykosocial verksamhet för barn på flykt i Norra Irak. BIAL vill att barn på flykt ska få det skydd och det stöd som de har rätt till enligt FN:s barnkonvention. Därför vill vi verka för att barn på flykt får ett bra mottagande här i Sverige och att vi som kyrka står med i det. Råd och idéer finns att hitta här på hemsidan.

 

SAT-7 KIDS – den första och enda arabiska kristna kanalen för barn i Mellanöstern och Nordafrika

Om vi får höra om och läsa evangeliet på ett språk vi förstår så förstår vi också lättare vem Jesus är och vad han vill säga. EFS och BIAL är med och stöttar tevestationen SAT-7 som sänder program på arabiska, farsi och turkiska dygnet runt i Mellanöstern och Nordafrika, där endast en liten del av befolkningen är kristen. SAT-7 vill stärka de kristnas gemenskap, tro och identitet. Genom kanalen kan också fler lära känna Jesus.

Tevestationen har en barnkanal som heter SAT-7 KIDS. Visionen är att dela Herrens ord och kristna värderingar med barn genom underhållning, kultur och kunskap som gör Kristi evangelium meningsfullt för en generation som behöver känna Guds kärlek – särskilt då de växer upp i ett samhälle med en osäker framtid.

 

Förmedla kärleksbudskapet

SAT-7 KIDS sänder dramer, pratshower, undervisande program, tecknad film, musikprogram, liveshower, spelprogram och annan underhållning som tilltalar unga tittare och låter dem lära känna Guds kärlek för dem och hans plan för deras liv. Ett mål är att utveckla en anda av kärlek, dialog och givande i barnens hjärtan, ​​och att undervisa dem om icke-våld.

Kanalen har ett specialiserat team som är väl bekanta med den situation barnen lever i och omständigheter som de kan möta. Teamet har också erfarenhet av att arbeta med barnverksamhet och med att plantera Herrens ord i sanning och öppenhet i barns hjärtan.

 

Skola för barn på flykt

Kanalen är en av de mest populära i Mellanöstern och Nordafrika! Eftersom programmen sänds via satellit och internet är det möjligt även för arabisktalande barn som befinner sig i europeiska länder att se programmen. På SAT-7 KIDS hemsida kan barnen själva lära sig om Bibeln, få stöd i bön, chatta och även öva på skolämnen som matte, samhälls- och naturkunskap. I och med det stora flyktingkrisen såg de som arbetar på Sat-7 KIDS hur miljontals barn får sina skolor sönderbombade och får lämna sina hemstäder och därmed sina skolor. Därför startade programmet Madrasati, Min skola, där barn får undervisning i arabiska, engelska och matematik och kan då få gå i skola i flyktinglägret eller där de befinner sig.

Läs mer på www.sat7.org och www.sat7kids.com

Artikel i Budbäraren om Sat-7:s senaste satsning Sat-7 Academy för en holistisk utbildning för barn i regionen MENA: Utbildningskanal för en positiv samhällsutveckling

 

Child friendly spaces i Norra Irak

CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq) är en organisation som arbetar i den kurdiska delen i norra Irak. Detta är en förhållandevis lugn och säker del av landet dit många människor tvingats fly från andra delar av Irak under de senaste åren. Det är framförallt kristna och yazidier som tvingats fly hit. Här bor många i flyktingläger, i ofärdiga byggnader och i kyrkor eller andra gemensamma hus. CAPNI arbetar på olika sätt med att hjälpa flyktingarna. Bland annat så delar de ut matpaket och hygienartiklar som tvål, tandkräm och tvättmedel. De ger också stöd till människor med funktions- hinder och ser till att de får rullstolar och andra hjälpmedel.

Den del av CAPNI:s verksamhet som huvuddelen av EFS stöd går till är vad som kallas Child Friendly Spaces. Det är en psykosocial verksamhet för flyktingbarnen. Hit får barnen komma fem dagar i veckan på förmiddagarna. Då de inte har någon möjlighet att gå i vanlig skola får de här undervisning. De får också möjlighet att leka och göra andra aktiviteter. Ett syfte med projektet är också att barnen ska få möjlighet att bearbeta de trauman som de upplevt under flykten.

Läs om Kommuniteten på Sandvikengården som besökte bland annat Child friendly spaces i Irak september 2016. Kommunitetens hjärta för Kurdistan.
Artikel i Budbäraren om Barnen på Nineveslätten.