Tanzania

I Tanzania stöttar BIAL arbete med barns rättigheter genom diakoni och utbildning, bland annat i kontakt med en massajby.

Etiopien

Gatubarn och barnslavar får en ny chans i livet och ungdomsledare rustas inför nya utmaningar i en växande kyrka i Etiopien.

Eritrea

BIAL ger döva och hörselskadade barn i Eritrea en möjlighet till utbildning och en plats i samhället. Kyrkan driver också hälsostation och skolhem för flickor.

Indien

I Indien satsar BIAL på barn- och skolhem för föräldralösa barn.

Malawi

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi är ung, och en stor del av kyrkans medlemmar är unga. Därför bidrar BIAL till barn- och ungdomsarbetet i kyrkan.

Mellanöstern och Nordafrika

BIAL är med och stöttar en arabisk barnkanal, Sat-7 KIDS, i Mellanöstern och Nordafrika. Där presenteras det kristna budskapet på en mängd kreativa sätt, och barn på flykt får skolundervisning. Vi stöttar också ett "fritids" i flyktingläger i Norra Irak.

SKATTEN

Ge Jesus till barnen i Sverige och Svenskfinland! SKATTEN — på äventyr med Gud är ett bibelfokuserat material för söndagsskola och andra barngrupper.