Kollektupprop

Använd kollektupprop med olika teman för att berätta om BIAL i församlingen eller andra sammanhang där en gåva samlas in. I februari/mars brukar EFS ha en särskild insamlingskampanj till förmån för BIAL då det skickas ut ett kollektupprop och affisch till EFS-föreningarna. Dessa kan du ta del av här.

Den 16 februari till 8 mars samlar EFS in till BIAL. Temat är barns rätt till fred. Material till kampanjen finns nu att ladda ner för alla föreningar: https://www.efs.nu/ge-en-gava/givarservice/aktuell-insamling/

Kollektupprop Engagera barn i missionsuppdraget

Kollektupprop Barns och spädbarns rop

Kollektupprop Följ med och se!

Kollektupprop Förstår du vad du läser?

Kollektupprop Bara den som vandrar nära marken