Kollektupprop

Använd kollektupprop med olika teman för att berätta om BIAL i församlingen eller andra sammanhang där en gåva samlas in. I februari/mars brukar EFS ha en särskild insamlingskampanj till förmån för BIAL då det skickas ut ett kollektupprop och affisch till EFS-föreningarna. Dessa kan du ta del av här.

Tema 2019: Alla barns rätt till skolgång!

Kollektupprop BIAL 2018InsamlingsaffischInsamlingsaffisch 2 (plats för egen text) Engagera barn i missionsuppdraget

Kollektupprop BIAL 2017, Insamlingsaffisch Barns och spädbarns rop

Kollektupprop BIAL 2016, Insamlingsaffisch Följ med och se!

Kollektupprop BIAL 2015 Förstår du vad du läser?

Kollektupprop BIAL 2014 Bara den som vandrar nära marken

Kollektupprop BIAL 2013 BIALs projekt kopplade till artiklar ur FN:s konvention om barns rättigheter

Kollektupprop BIAL 2012 Låt barn i alla länder få möta Guds kärlek