Ulf Ekängen

Lär känna BIAL-Ulf!

Ulf har varit BIALs missionär och ambassadör i många år. Han har en stor tanzansk familj och arbetar som utbildningsdirektor i Dodoma Stift.

Var kommer du ifrån? 

Jag är värmlänning med två oilka platser i bagaget.Jag är född och uppväxt på ön Hammarö utanför Karlstad och det är också Hammarö Församling som är min sändande församling.Där har jag arbetat med barn i församlingen och också sjungit i en kör.Det var kören som första gången tog mig till Tanzania 1986.

Men jag räknar också mina föräldrars födelseby – Lekvattnet i norra Värmland -som min hemort.Det är också där jag nu har köpt mig ett litet hus där jag kan dra mig tillbaka i framtiden.Om jag nu gör det!!

Vilka består din familj av? 

Jag har ingen egen svensk familj utan har samlat på mig många tanzanska barn och ungdomar. När jag kom till Dodoma fick jag ett så stort hus att jag tyckte det var fel att jag ensam skulle bo där. Det blev så att jag tog emot handikappade och sjuka barn och ungdomar. Det är nu 24 stycken som har passerat mitt hus. Många är idag vuxna och har egna familjer,men de som fortfarande står under mina vingar är 14 av dem.

Hur bor du i Tanzania? 

Jag bor i huvudstaden Dodoma i kvarteret Area C. Det är ingen stor stad trots att den är huvudstaden,men det är en stad som det byggs mycket i. Jag har ett hus som har vatten och ström för det mesta och en liten trädgård. Två hundar och två katter hör också till hushållet.

Vad har du för intressen?

Intressen har jag inte så mycket tid till, men om det är några så är det litteratur,musik,natur och  – framför allt -att ”samla på människor”, som mina barn säger. Jag tycker att människor är mycket intressanta, sitter gärna ner och lyssnar på deras levnadsberättelser.

Vad arbetar du med  som missionär i Tanzania? 

Jag kallas för utbildningsdirektor och sysslar främst med olika utbildningsinsatser, som ska leda till en bättre situation för våra barn och ungdomar. Det handlar om söndagsskolorna, stiftets förskolor, kristendomsundervisning på grundskola och gymnasier och att utbilda folk om vad det står i Barnkonventionen.

Varför ville du arbeta som missionär? 

Jag ville egentligen inte bli missionär, men andra människor som kände mig väl sa till mig att du passar för detta. Detta var efter körresan hit till Tanzania. Jag tog till mig orden och fann att det det kanske var så att de såg saker som jag inte såg hos mig själv. Jag sökte lärartjänsten i Kidugala och även EFS tyckte att jag passade till att bli missionär. Och sedan har det bara fortsatt.

Har du något favoritbibelord? 

Psaltaren 32:8 fick jag när jag konfirmerade mig. Samma vers fick jag av min församlingspräst – en annan än vid konfirmationen – och likaså när jag tog gymnasiet. Av min utbildningsledare på lärarhögskolan fick jag – just det – samma vers.

Ulfs blogg