Upplevelser och undervisning

Aktiviteter där barnen är delaktiga och får uppleva med alla sinnen gör att barnen lättare tar till sig det som förmedlas. Barn vill gärna både se, höra och göra! Anordna en ”fantastiresa” till något av våra BIAL-länder eller en annan typ av upplevelsevandring för att belysa vårt missionsuppdrag och barns situation i olika länder.

Här finns tips på upplägg både för undervisning om missionen och upplevelser med alla sinnen!

Missionsbefallningen

Gud vill använda våra händer och fötter för att berätta om Jesus och Guds rike!

Levande liv

Aktiviteter med samtal om ekologi och mission.

Barn i Egypten berättar

Den här berättelsen kommer ifrån EFK, men belyser situationen för barn i Kairos sopstäder. BIAL stöttar barn i MENA-regionen via tevestationen Sat-7.

Missionsshop

Engagerade barn i Örkelljunga tipsar om hur det går att skapa tillsammans och göra en "missionsshop" och sälja saker till vuxna för att samla in till BIAL.

Upplevelsevandring

Fem rum där barnen får uppleva en del av Indien, Tanzania, Eritrea, Malawi och... framtiden! Här ges också tips på skapande aktiviteter som rör de olika rummen.

Bibelsamlingar med missionstema

I fyra samlingarna berättas en bibelberättelse som anknyts till ett möte med barn från ett annat land, i detta fall Tanzania.

Familj på flykt

En aktivitet för att prova på hur det kan kännas att lämna sitt eget land, ut på en osäker flykt till en fristad du hoppas finns!

Familjeutflykt

Anordna en utflykt eller en middag för barnens familjer. Ett bra tillfälle att bjuda med nya människor i samhället, och i vårt land!

Tanzania-samling

Följ med till Tanzania! Träffa massajer, gå på söndagsskola, lär dig räkna på swahili och baka mandazi.

Indien-resan

Berättelser, bilder, aktiviteter och fakta om Indien ger barnen en liten upplevelse av det stora landet.

Etiopien-resan

Ta med barnen på en spännande resa till Etiopien där de själva är aktiva genom olika aktiviteter.

Resan till Malawi

Ta med barnen på en fantastiresa till Malawi i Östafrika. Följ med till söndagsskolan, hem till en familj med mera.