Spänt läge i många städer. 

Spänt läge i många städer. 
Viktoria Nordén i Etiopien2015-12-14