HIV, något att vara rädd för?

HIV, något att vara rädd för?
Nora Sandahl, Tanzania2016-04-13