Från ett hem till ett annat

Från ett hem till ett annat
Nora Sandahl, Tanzania2016-09-26