Diakoni -Kristi närvaro, till upprättelse för vår nästa och oss själva

Diakoni -Kristi närvaro, till upprättelse för vår nästa och oss själva
Maria Polback i Tanzania2016-11-23